ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು

Suddivijaya Suddivijaya November 17, 2023

ಭರಮಸಾಗರ: ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಮಾಸಾಶನ-ಶಾಸಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಭರಮಸಾಗರ: ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಲೆಗಳ ತವರೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಇಂತಹವರೇ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ಜನಾಂಗದವರೇ

Suddivijaya Suddivijaya November 19, 2022
error: Content is protected !!