Tag: ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ

ಜಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ: ಆರುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ್

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸರ್ವ ಸ್ಪರ್ಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ಮುಂಬರುವ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ

Suddivijaya Suddivijaya March 5, 2023

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸುಭೀಕ್ಷ-ಶಾಸಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ !

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಭರಮಸಾಗರ: ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು

Suddivijaya Suddivijaya October 23, 2022
error: Content is protected !!