ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ನ.30ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ:ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ನ.30ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಿನವಾಗಿದ್ದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಕ್ಷಣವೇ

Suddivijaya Suddivijaya November 8, 2023
error: Content is protected !!