ಜಗಳೂರು : ಸೋಲು, ಗೆಲುವು ಮರೆತು ಹಾಲಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಸಂಗಮ!

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ರಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ

Suddivijaya Suddivijaya November 5, 2023
error: Content is protected !!