ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ: ಶಾಸಕ ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಚರಂಡಿ,

Suddivijaya Suddivijaya November 9, 2023
error: Content is protected !!