Tag: ಉತ್ತಮ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು

ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ : ಸಂಸದ ಜಿಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಜಿಎಂ ವಿವಿಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಿಭಾಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 52 ಕಂಪನಿಗಳು

Suddivijaya Suddivijaya December 23, 2023
error: Content is protected !!