ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಂದರೆ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಭರವಸೆ: ಎಸ್‍ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಂದರೆ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ  ಪೊಲೀಸ್ 

Suddivijaya Suddivijaya January 24, 2024
error: Content is protected !!