ದಾವಣಗೆರೆ: ಎಸ್‍ಎಂಎಸ್ ತೊಂದರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಎಂದು ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ದಾವಣಗೆರೆ: ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಮೇಸೆಜ್ ಬಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚಕ್ ಮಾಡೋಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ

Suddivijaya Suddivijaya March 31, 2023
error: Content is protected !!