ಜಗಳೂರು: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಚಿತ ಗಂಜಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ದೇಶದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 39ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

Suddivijaya Suddivijaya October 31, 2023
error: Content is protected !!