ಜಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ 6ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶ!

Suddivijaya
Suddivijaya May 13, 2023
Updated 2023/05/13 at 5:44 AM

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಜಗಳೂರುಕ್ಷೇತ್ರದ 6ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶ!

6ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಟ್ಟು
ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ:ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 2065-16349
ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ:ಬಿಜೆಪಿ-1753-18414
ಎಚ್.ಪಿ.ರಾಜೇಶ್:ಪಕ್ಷೇತರ-1753-16661

 

Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!