ತಮಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಂಡಿನ ರಾಜಪ್ಪ ಪರಿವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ‘ಬಲ್ಲಾಳ’ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸುದ್ದಿವಿಜಯ, ಜಗಳೂರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬವಣೆ, ತಲ್ಲಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಅರಿಯಬೇಕು.

Suddivijaya Suddivijaya October 20, 2023
error: Content is protected !!